zo. feb 25th, 2024

Gebruikersvoorwaarden Website Weer on Demand

Bij het gebruik van deze website zijn onderstaande gebruikersvoorwaarden van toepassing. Door deze website te bezoeken gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

De gebruikersvoorwaarden zijn aan verandering onderhevig. De meest actuele gebruikersvoorwaarden staan ten alle tijden op deze website. Het is uw eigen verantwoordelijkheid deze regelmatig te raadplegen.

Aan het gebruik van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Weer on Demand (WOD) streeft ernaar dat de informatie op deze website actueel en juist is. Weer on Demand heeft het recht op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving de informatie of content te wijzigen. Weer on Demand kan niet garanderen dat de website actueel, juist of volledig is. WOD aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die hierdoor ontstaat en/of schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van gegevens en informatie afkomstig van de website.

Weer on Demand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor wijzigingen, technische problemen of onderbrekingen van deze website.

Weer on Demand geeft alleen weersinformatie, weersverwachtingen en weeradviezen. De gebruiker of bezoeker van deze website moet ten alle tijden zelf besluiten nemen . Bij het gebruik van de content van deze website gaat u ermee akkoord zelf verantwoordelijk en aansprakelijk te zijn voor de beslissingen die genomen zijn op basis van deze informatie.

Weer on Demand is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook. Zelfs als de mogelijkheid van dergelijke schade aan Weer on Demand is gemeld.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites. Weer on Demand is niet aansprakelijk voor de content van deze websites.

Deze website, inclusief de teksten, lay-out, logo’s, handelsmerken, domeinnamen en alle onderdelen zijn eigendom van WOD en worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het intellectueel eigendom is van Weer on Demand.
Het is niet toegestaan om deze website of onderdelen te kopiëren en elders te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Weer on Demand. Toestemming kan verkregen worden door een email te sturen naar info@weer-on-demand.nl. Na goedgekeurd gebruik elders, dient ten alle tijden Weer on Demand (als rechtmatige eigenaar) vermeld te worden.

Het is niet toegestaan deze website te hacken. Ook is het niet toegestaan via deze website onrechtmatig, bedreigend, beledigend en aanstootgevend materiaal te verzenden.

Wanneer WOD kennis neemt van onrechtmatige content zal deze van de website worden verwijderd.

Indien u van mening bent dat er onjuiste, aanstootgevende of op andere wijze onrechtmatige content op de website staat, kunt u dit melden via het contactformulier waarna WOD direct onderzoek instelt en de content indien aangewezen direct zal verwijderen.

WOD houdt de veroorzaker aansprakelijk voor schade die ontstaat door het plaatsen van op enigerlei wijze onrechtmatige content op de website.

Het privacybeleid en cookiebeleid van Weer on Demand is van toepassing, beschikbaar op de website.

Op deze website, de content en de voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien een deel van bovenstaande gebruikersvoorwaarden ongeldig wordt verklaard door een rechter, blijven de overige gebruikersvoorwaarden wel gelden.

Laatst bijgewerkt: 31 januari 2021